Data Protection Regulation (GDPR)

Data Protection Regulation (GDPR)

 

Vanaf 25 mei is de General Data Protection Regulation (GDPR) ingegaan, de nieuwe Europese privacywetgeving. In het kader van deze wet, krijg je voortaan nog meer controle over je gegevens:

                - extra persoonlijke privacypagina

                - overzicht van jouw gegevens

                - mogelijkheid tot aanpassen, verwijderen van gegevens

                - verbeterde uitschrijf mogelijkheden op nieuwsbrieven en andere mailing.

De vzw Steenen Muur bevestigt dat het de Europese verordening 2016/679 (GDPR-AVG) aangaande privacy regels volledig naleeft en verklaart zich akkoord met de daarin vermelde restricties aangaande persoonsgegevens en/of fotomateriaal aanwezig op deze site.

 

Proclaimer - Copyright statement - Privacy statement

Dit is de officiële website van vzw Steenen Muur . Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Kom je toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, mail dan naar Eduard Monsecour This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel ten persoonlijke titel, gebruikt worden. Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (beelden, geluid, softwaretoepassingen, ...) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen.

De vzw Steenen Muur  behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

De vzw Steenen Muur  verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt U terecht via Eduard Monsecour This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Theo Peeters This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Verwerkingsdoeleinden:

Vzw Steenen Muur  verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers van onze website.Hieronder vindt U een overzicht van de verzamelde gegevens:

                - Voor- en achternaam

                - emailadres

             - Telefoonnummer

Deze gegevens worden enkel verkregen via email naar  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a.(toestemming )van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

 Overmaken aan derden

Er worden geen gegevens uitgewisseld met derden.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding)

 

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie( in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van de volgende stappen te ondernemen:

                - een e-mail te verzenden naar het volgende adres: Eduard Monsecour This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Theo Peeters This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                   - een brief te richten aan: vzw Steenen Muur Abdijlaan 11, 3111 Wezemaal

 Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).