Over deze site

De site van de vzw Steenen Muur is toegankelijk voor iedereen. Het maakt niet uit op welke browser of welk besturingssyteem je deze site bekijkt. Kleine verschillen tussen browsers zijn wel mogelijk. De bezoeker van deze site kan het lettertype via de instellingen van de browser aanpassen (vergroten/verkleinen).

Deze site is getest in volgende browsers:

  • Mozilla 1.5 / 1.6

  • Mozilla FireBird 0.7

  • Mozilla FireFox 0.8

  • Internet Explorer 9

  • Camino

  • Safari

  • Opera 7.2

  • Netscape 7.1

  • Lynx

  • Konqueror (Linux)

Deze site is volledig gemaakt in XHTML Strict 1.0 (structuur) en CSS 2.1 (lay-out).

Met eventuele opmerkingen kan je altijd terecht bij webmasteVan Nieuwenhuyzen Pol