Bestuur

De volgende mensen zetelen in het bestuur van de vzw:

Voorzitter:

 

 

Ondervoorzitter:

Wijngaardenier:

Secretaris:

Keldermeester:

Penningmeester: